Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 31 2015

Senga
3318 9e7f
Reposted fromdreamadream dreamadream vianihuhu nihuhu
Sponsored post
feedback2020-admin
 
 
Reposted byckisbacksternenglueckverdantforcerunkensteinMrCoffesucznikrudgierdsunakoniedonaprawieniawildhorses

April 28 2015

Senga
0585 9be9 500
Janusz Korczak
7152 0e23 500
Reposted fromel-kaktus el-kaktus viamyslowyzlew myslowyzlew
Senga
8104 5a72
Reposted fromretaliate retaliate viahairstyles hairstyles
Senga
Senga
Nie mów, że kochasz, dopóki nie jesteś pewien, unikaj słów wielkich jak góry, bo im wznioślejsze, w tym większe spada się potem przepaście.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromxalchemic xalchemic viaaynis aynis

March 24 2015

Senga
1281 d834
Reposted fromkarmacoma karmacoma viamefir mefir
Senga
6236 ccfc
Reposted fromniemaproblemu niemaproblemu viamefir mefir
Senga
7772 4709
Reposted fromIriss Iriss viamefir mefir
5783 fc9c 500
Senga
Zostaw na później wszystko, co mówiłaś przed chwilą
Tylko patrz i spojrzeniem wyznawaj mi miłość
— małpa
Reposted fromcytaty cytaty viamoreorless moreorless
Senga
Reposted fromDeva Deva viaowls owls
Senga
3244 a829
Reposted fromoutline outline viathedogs thedogs
4957 e334 500
Senga
Senga
7827 bba3 500
Senga
3095 5a99
Reposted fromeryawen eryawen viaeternia eternia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...